خانه  |  سوالات  |  نقشه‌سايت  |  درباره‌ما

ليست محصولات شركت پريان

ليست محصولات شركت پريان

  كنترل و مديريت پروژه مايكروسافت

پرنيان4 - تقويم شمسي و ابزار فارسي براي Microsoft Office Project 2003

پرنيان3 - تقويم شمسي و ابزار فارسي براي Microsoft Project 2002

پرنيان2 - تقويم شمسي و ابزار فارسي براي Microsoft Project 2000

 

امكانات و راه‌كارهاي فارسي براي  Microsoft Project Server

  برنامه‌ريزي و كنترل پروژه پريماورا

پريما2 - تقويم شمسي و امكانات فارسي براي Primavera P3E-Release3.5

پريما1 - تقويم شمسي و امكانات فارسي براي Primavera P3-version3.1

 

تقويم شمسي و فارسي‌ساز براي Primavera Expedition

ليست قيمت محصولات نرم‌افزاري شركت پريان

براي تهيه محصولات اين شركت، مي‌توانيد با بخش فروش شركت، يا نمايندگي‌هاي آن در سطح كشور تماس حاصل فرماييد.

پرنيان4 - تقويم شمسي براي Microsoft Office Project 2003

قيمت

نسخه تك كاربره (قفل نرم‌افزاري)

1.050.000 ريال

نسخه تك كاربره (قفل سخت‌افزاري)

1.310.000 ريال

نسخه تحت شبكه 5 كاربره

4.700.000 ريال

نسخه تحت شبكه 10 كاربره

7.800.000 ريال

نسخه تحت شبكه نامحدود

12.800.000 ريال

 

پرنيان3 - تقويم شمسي براي Microsoft Project 2002

قيمت

نسخه تك كاربره (قفل نرم‌افزاري)

700.000 ريال

نسخه تك كاربره (قفل سخت‌افزاري)

960.000 ريال

نسخه تحت شبكه 5 كاربره

2.550.000 ريال

نسخه تحت شبكه 10 كاربره

4.400.000 ريال

نسخه تحت شبكه نامحدود

7.700.000 ريال

 

پرنيان2 - تقويم شمسي براي Microsoft Project 2000

قيمت

نسخه تك كاربره (قفل نرم‌افزاري)

500.000 ريال

نسخه تك كاربره (قفل سخت‌افزاري)

760.000 ريال

نسخه تحت شبكه 5 كاربره

1.850.000 ريال

نسخه تحت شبكه 10 كاربره

3.100.000 ريال

نسخه تحت شبكه نامحدود

5.200.000 ريال

 

پريما3 - تقويم شمسي و امكانات فارسي براي Primavera P3E

قيمت

نسخه تك كاربره (قفل سخت‌افزاري)

1.800.000 ريال

نسخه تحت شبكه 5 كاربره

5.800.000 ريال

نسخه تحت شبكه 10 كاربره

11.500.000 ريال

نسخه تحت شبكه 25 كاربره

15.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه 50 كاربره

23.500.000 ريال

نسخه تحت شبكه نامحدود

33.500.000 ريال

 

پريما2 - تقويم شمسي و امكانات فارسي براي Primavera P3E

قيمت

نسخه تك كاربره (قفل سخت‌افزاري)

1.800.000 ريال

نسخه تحت شبكه 5 كاربره

5.800.000 ريال

نسخه تحت شبكه 10 كاربره

11.500.000 ريال

نسخه تحت شبكه 25 كاربره

15.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه 50 كاربره

23.500.000 ريال

نسخه تحت شبكه نامحدود

33.500.000 ريال

 

پريما1 - تقويم شمسي و امكانات فارسي براي Primavera P3

قيمت

نسخه تك كاربره (قفل سخت‌افزاري)

1.050.000 ريال

نسخه تحت شبكه 5 كاربره

3.400.000 ريال

نسخه تحت شبكه 10 كاربره

7.300.000 ريال

نسخه تحت شبكه 25 كاربره

11.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه 50 كاربره

13.500.000 ريال

نسخه تحت شبكه نامحدود

15.800.000 ريال

 

تقويم شمسي و امكانات فارسي براي Primavera Expedition

قيمت

نسخه تحت شبكه 5 كاربره

9.900.000 ريال

نسخه تحت شبكه 10 كاربره

17.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه 25 كاربره

22.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه 50 كاربره

32.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه نامحدود

38.000.000 ريال

 

امكانات و راه‌كارهاي فارسي براي Microsoft Project Server

قيمت

نسخه تحت شبكه 5 كاربره

12.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه 10 كاربره

18.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه 25 كاربره

25.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه 50 كاربره

34.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه نامحدود

52.000.000 ريال

 
 

امكانات زبان فارسي و تاريخ شمسي براي SharePoint Services

قيمت

نسخه تحت شبكه 35 كاربره

15.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه 75 كاربره

25.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه 150 كاربره

37.000.000 ريال

نسخه تحت شبكه نامحدود

45.000.000 ريال

 


آدرس: تهران، خ سهروردي، پايين‌تر از عباس‌آباد، كوچه باسقي، شماره 16
تلفن: 15 الي 88520412 (021)       فكس: 88520412 (021)