خانه  |  سوالات  |  نقشه‌سايت  |  درباره‌ما

تـــــــوضـــــيــــــحــــــات

  براي مشاهده فهرست مقالات منتشر شده در اين سايت به اينجا مراجعه نماييد.

  نويسنده/مولف:

مهندس بابك محمودي مجدآبادي

  ويرايش:

1.1

  تاريخ انتشار:

1383/11/05

  باراندازي در قالب:

Microsoft Word

 

 

بررسي پيشرفت پروژه‌ها با استفاده از متد ارزش بدست آمده

مقدمه
يكي از مشكلات در بررسي ميزان پيشرفت پروژه‌ها، معضل تهيه و تدوين گزارش‌هاي مناسب است. گزارش‌هايي كه بتوانند اطلاعات مناسبي در خصوص وضعيت پروژه را به صورت موثري در اختيار قرار دهند. در اين مقاله سعي مي‌شود دسته‌اي از اين گزارش‌ها كه بر اساس متد ارزش بدست آمده قابل تهيه هستند معرفي و بررسي شوند. اين روش‌ها بخصوص كمك مي‌كنند تا روند پيشرفت پروژه در طول زمان مورد بررسي قرار گيرند و چگونگي استفاده از نمودارهايي نظير نمودار S براي اينكار بررسي مي‌شود.
براي توسعه استفاده عملي از اين روش‌ها چگونگي استفاده از آنها در نرم‌افزار Microsoft Project توضيح داده مي‌شود.

متد ارزش بدست آمده (Earned Value)
متد ارزش بدست‌آمده روشي براي اندازه‌گيري و ارزيابي پيشرفت واقعي پروژه بر اساس كار انجام شده، زمان سپري شده و هزينه‌ها است. اين روش كمك مي‌كند كه تا با مقايسه برنامه اوليه و پيشرفت واقعي ميزان بهره‌وري پروژه مورد ارزيابي قرار گيرد.
با تهيه تصويري گويا از وضعيت پروژه و محاسبه‌ي مقداري ارزش بدست‌آمده، مي‌توان برنامه اوليه را با وضعيت واقعي انجام امور مقايسه كرد و به ارزيابي روشن‌تري از روند پيشرفت پروژه دست‌يافت.
متد ارزش بدست‌آمده بر اساس محاسبه و بررسي پارامترهاي زير شكل مي‌گيرد:
هزينه اوليه (بودجه‌ي) كار برنامه‌ريزي شده (BCWS) : عبارتست از بودجه‌ي تمامي فعاليت‌هايي كه مطابق برنامه تا تاريخ بررسي بايستي صرف مي‌شده است.
هزينه برنامه‌اي كار انجام شده (BCWP) عبارتست از: هزينه با معيار برنامه اوليه براي كار واقعي انجام شده .
هزينه واقعي كار انجام شده (ACWP) عبارتست از: هزينه واقعي پرداخت شده براي كار انجام شده.
مفاهيم اوليه روش ارزش بدست‌آمده با ترسيم نمودار S بخوبي روشن مي‌شوند. با مقايسه پارامترهاي فوق در نمودار S به نحو موثري مي‌توان روند پيشرفت پروژه را بررسي كرد:

BCWS معيار بررسي برنامه اوليه است. اين پارامتر بيانگر برنامه‌ريزي اوليه براي رسيدن به اهداف پروژه در چارچوب زمان‌بندي آن است. ترسيم منحني BCWS بر اساس زمان، برنامه اوليه را براي انجام پروژه نشان مي‌دهد.

BCWP معيار پيشرفت واقعي پروژه است. اين پارامتر با اندازه‌گيري پيشرفت واقعي و محاسبه هزينه بر اساس برآوردهاي برنامه محاسبه مي‌شود:

BCWP = Percent Complete x Baseline (Budgeted) Cost

منحني BCWP به اين ترتيب روند پيشرفت واقعي كار را نشان مي‌دهد. مقايسه BCWP با BCWS در واقع مقايسه پيشرفت واقعي با برنامه خواهد بود.

... ادامه اين مطلب را از اينجا بخوانيد


آدرس: تهران، خ شهيد بهشتي بعد از پل مدرس، شماره 279
تلفن: 8731191 8 (021)       فكس: 8731192 8 (021)